gevestigd aan Zandheuvel 52 B 4901 HW Oosterhout (NB) The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zandheuvel 52 B 4901 HW Oosterhout (NB) The Netherlands

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid daarvoor.Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”.

Aan de informatie op deze website en downloads via deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen op geen enkele manier uw e-mailadres en adres uitlenen verkopen, ruilen of op andere manieren aan derden ter beschikking stellen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.